Sågverket

Året var 1764, då Erik Bergvik från Nyland i Nätra socken byggde en finbladig såg med två ramar i Brynge. Timmer från inåt landet flottades på Nätraån till sågen i Brynge, och det färdigsågade virket kördes med häst och vagn ut till hamnen i Näske för utskeppning.

Bryngesågen
Bryngesågen anlagd 1764. På denna plats sedan 1842. Foto: Werner Wångström.

När den byggdes så låg sågen ursprungligen på södra sidan av ån en bit längre uppströms, omkring där bron ligger idag. I början av 1800-talet flyttades sågen till sin nuvarande plats på norra sidan av ån, där den ännu idag är bevarad.

Sprängningsarbete i Bryngeströmmen. Foto: E. L. Vesterlund 1910-tal.
Sprängningsarbete i Bryngeströmmen. Foto: E. L. Vesterlund 1910-tal.

I sågen sågades virke för avsalu fram till år 1867, då den utkonkurrerades av den nya ångsågen i Köpmanholmen. Därefter användes sågen främst för husbehovssågning, men fortsatt med relativt stor produktion. Sågen sköttes av sågställaren, som med familj bodde i arbetarbostaden på södra sidan Nätraån, där den fortfarande finns kvar. Sågen användes sista gången 1923, då man också sågade bjälkarna till dammluckorna för kraftverksbygget i Brynge. Året efter färdigställdes kraftverket.

Sågens interiör med den finbladiga sågen med två ramar

Sågen finns bevarad i originalskick och ger en fantastisk möjlighet att se vår tidigaste industrihistoria – ursprunget till dagens skogsindustrin i Ångermanland.