Om Brynge Kulturområde

Brynge industrihistoriska område några mil söder om Örnsköldsvik utgör grunden för regionens industrialisering. Med riksintressena lärftmangeln och sågverket från mitten av 1700-talet finns här bevarat, i originalskick, vår tidigaste industrihistoria. Linlogens linmuseum berättar historien om linets stora betydelse i vår historia och om hantverkets absoluta epicentrum här i Nätra.

Du kan se olika generationer av industrialisering, allt från hästvandring till modernaste vattenkraft. Det mycket stilfulla gamla kraftverket från 1924 är ett utsökt byggnadsminne, med stor konsthall i övervåningen. I Sågställarbostaden från slutet av 1700-talet upplever du hur livet tedde sig i svunna tider.

Kulturhistoriska byggnader på området:

Brynge Kulturområde