Sommarkafé och hantverk i kulturhistoriska Brynge

Välkommen Alberts och och kulturhistoriska Brynge!

Besök vårt sommarkafé och vackra Brynge Kulturområde med sina unika kulturhistoriska byggnader. Här kan du njuta av gott fika, finna utsökt hantverk, se vacker konst och uppleva ett unikt kulturarv och starten på vår industrihistoria.

2024 håller sommarkaféet i Alberts hus öppet under juli månad lördag-söndag kl 11-15 och måndagskvällar kl 16-20 (i stället som förut onsdagskvällar). Hantverksboden och vår Second Hand har då även öppet.

I Brynge Konsthall i gamla kraftverket kommer Bill Olson att ha utställning på Vitsippans Dag, Per-Elof Nilsson Ricklund under sommaren och Leif Melin vid Potatisdagen i höst.

Under säsongen kommer vi att ha hantverksdagar, aktivitetsdagar för linhantverk och smide, musikunderhållning och givetvis potatisens dag, se vår evenemangskalender i menyn ovan.

Sommarkaféet, kulturområdet och aktivitetsdagarna bedrivs ideellt av Brynge kulturförening med målet att hålla platsen levande och tillgänglig för allmänheten. Följ oss gärna på sociala medier @bryngekultur


Nästkommande aktivitet

juni 2024

Ytterligare kommande aktiviteter hittar du i evenemangs kalendern.


Upptäck området

Med riksintressena lärftmangeln och sågverket från mitten av 1700-talet finns här en välbevarad del av vår tidigaste industrihistoria. Området är skyddat som riksintresse för kulturmiljövården på grund av den samlade tidigindustriella såg- och kraftverksmiljön.

På Brynge Kulturområde hittar du förutom sågverk och lärftmangel även Alberts bod (med café på sommaren), den timrade arbetarbostaden från 1700-talet, det fina kraftverket från 1924 (med konsthall på övervåningen), linlogen med linmuseum och en smedja.

Se en historisk områdesskiss här


Stort tack till våra sponsorer och samarbetspartners


En industrihistorisk tidslinje

1721

Brynge brandhärjas av ryssar

I maj 1721 anlände en rysk flotta till Norrlandskusten, enligt uppgift 6-7000 man, som plundrade och brände längs kusten. I Juni nådde de Nätra och tog sig längs Nätraåns dalgång ända upp till Sidensjö socken där de brände minst 25 gårdar, varav tre gårdar i Brynge.

1721
1764

Brynge såg anläggs

Erik Bergvik från Nyland i Nätra socken bygger en finbladig såg med två ramar på södra sidan av ån i Brynge, omkring där bron ligger idag.

1764
1828

Sågen flyttas

Omkring 1842 flyttas sågen till sin nuvarande plats på norra sidan av ån.

1828
1865

”Hästmangeln” kommer till Brynge

Lärftmangeln från 1700-talets mitt var hästdragen i sin begynnelse, men nu flyttas den till Brynge och får vattendrift. Hit kom man långväga ifrån, för att mangla den lärft som sörkörarna sålde i Stockholm.

1865
1867

Sågverket konkurreras ut

Den nya ångsågen i Köpmanholmen ute vid kusten var spiken i kistan för Brynges finbladiga såg. Från 1867 sågas det enbart för husbehov i Brynge

1867
1880

Brynge-Blåvik får en vadmalsstamp

Längre ner i ån på Blåvikssidan blir platsen för en vadmalsstamp efter att ända sedan 1750 ha legat på en plats längre bort i Lillån. Intill låg också ett tegelslageri.

1880
1907

Familjen Backlund flyttar ut ur sågställarbostaden

Familjen hade fjorton barn, och enligt yngsta sonen var de sex barn som tillsammans med mor och far bodde i den lilla stugan från 1700-talet innan flytten. Fadern arbetade på sågen som drevs periodvis, sista gången 1923.

1907
1932

Brynge får sin första affär

Affären låg till en början på Blåvik-sidan men flyttades snart till det nu röda huset som idag kallas Alberts bod, efter butiksägaren Albert som drev butiken under många år.

1932
1923

Sågen används för sista gången

Nya bjälkar sågas upp till dammluckorna för det nya kraftverksbygget i Brynge, och det är Jonas och John Backlund, som tidigare bott i sågställarbostaden, som sköter sågen den här sista gången.

1923
1924

Det gamla kraftverket invigs

Arbetet med dammen är färdigt och det vitputsade kraftverket kan nu tas i drift. Samtidigt går vadmalsstampen och de små bykvarnarna ur tiden eftersom det inte längre finns vatten att driva dem med.

1924
1978

Sågen och lärftmangeln restaureras

Efter att ha stått övergivna i många år räddas de två byggnaderna från förfallet och hålls från och med nu öppna för allmänheten

1978
1993

Gamla kraftverket tas ur drift

1993
1994

Smedjan restaureras och det nya kraftverket invigs

1994

Välkommen till Brynge Kulturområde!