Sommarkafé, matkultur, lin- och industrihistoria i Brynge

Brynge forsen

Välkommen till kraftfulla och kulturhistoriska Brynge!

Tack för ett fantastiskt 2022 med många gäster och välbesökta evenemang!

2023 välkomnar vi åter igen till lantligt Sommarkafé  i Alberts Hus, med erkänt gott hembakt fikabröd och våra populära mackor på hembakt tunnbröd. Vi håller under juli månad öppet helger kl 11-15 och måndagskvällar kl 16-20 (i stället för som förut onsdagskvällar).

Säsongen kommer att inledas med Vitsippans dag den 14 maj, med lokala mat- och hantverksproducenter och inte minst servering av kolbullar.

Hantverksdagarna, med fokus på lokalt hantverk och hantverkare, kommer vi att inbjuda till helgen den 15-16 juli.

Potatisens dag hålls den 10 september, även då med lokala mat- och hantverksproducenter – men då är det palt med tillbehör som serveras!

Aktivitetsdagar för mat-  och  hantverkskultur, smideskurser samt utbildning och föreläsningar om linberedning och linnekultur finns planerade för kommande säsong – vi återkommer med detaljerade program.

Det underbart vackra Brynge kulturområde med flera kulturhistoriska byggnader av riksintresse kan besökas och upplevas oavsett säsong (men området är inte snöröjt på vintern). Bäst kanske det upplevs under sommarkaféets öppettider, då visning med guide förstärker upplevelsen av kulturarvet och industrihistorien inom lin, smide, trä och vattenkraft, samt ger en inblick levnadsförhållanden från förr. Vi återkommer med säsongens guidningstider.

I Brynge Konsthall i gamla kraftverket finns varje år utställningar med meriterade konstnärer genom Örnsköldsviks museum & konsthall i samarbete med High Coast Art Valley. 2022 ställde Jenny Lundgren och Erika Kristoferson Bredberg ut i konsthallen, måleri och glaskonst under titeln Überlagerungen – som kan tolkas som lager på lager, överlappande skikt. 2023 års utställare har ännu inte utsetts, men utställningen kommer att ha öppet hela juli månad med samma tider som sommarkaféet.

Sommarkaféet, kulturområdet och aktivitetsdagarna bedrivs ideellt av Brynge kulturförening med målet att hålla platsen levande och tillgänglig för allmänheten.

Vi kommer att publicera detaljerade program och öppettider i en evenemangskalender nedan inför säsongen.


Stort tack till vår sponsor

och till vår samarbetspartner


Kommande aktiviteter

Inga evenemangBrynge Kulturområde

Upptäck området

Med riksintressena lärftmangeln och sågverket från mitten av 1700-talet finns här bevarat, i originalskick, vår tidigaste industrihistoria. Området är skyddat som riksintresse för kulturmiljövården på grund av den tidigindustriella såg- och kraftverksmiljön.

På Brynge Kulturområde hittar du förutom sågverk och lärftmangel även Alberts bod (med café på sommaren), den timrade arbetarbostaden från 1700-talet, det fina kraftverket från 1924 (med konsthall på övervåningen), linloge och en smedja.

Se en historisk områdesskiss här


En industrihistorisk tidslinje

1721

Brynge brandhärjas av ryssar

I maj 1721 anlände en rysk flotta till Norrlandskusten, enligt uppgift 6-7000 man, som plundrade och brände längs kusten. I Juni nådde de Nätra och tog sig längs Nätraåns dalgång ända upp till Sidensjö socken där de brände minst 25 gårdar, varav tre gårdar i Brynge.

1721
1764

Brynge såg anläggs

Erik Bergvik från Nyland i Nätra socken bygger en finbladig såg med två ramar på södra sidan av ån i Brynge, omkring där bron ligger idag.

1764
1842

Sågen flyttas

Omkring 1842 flyttas sågen till sin nuvarande plats på norra sidan av ån.

1842
1865

”Hästmangeln” kommer till Brynge

Lärftmangeln från 1700-talet var hästdragen i sin begynnelse, men nu flyttas den till Brynge och får vattendrift. Hit kom man långväga ifrån, för att mangla den lärft som sörkörarna sålde i Stockholm.

1865
1867

Sågverket konkurreras ut

Den nya ångsågen i Köpmanholmen ute vid kusten var spiken i kistan för Brynges finbladiga såg. Från 1867 sågas det enbart för husbehov i Brynge

1867
1880

Brynge-Blåvik får en vadmalsstamp

Längre ner i ån på Blåvikssidan blir platsen för en vadmalsstamp efter att ända sedan 1750 ha legat på en plats längre bort i Lillån. Intill låg också ett tegelslageri.

1880
1907

Familjen Backlund flyttar ut ur arbetarbostaden

Familjen hade femton barn, och enligt yngsta sonen var de sex barn som tillsammans med mor och far bodde i den lilla stugan från 1700-talet innan flytten. Fadern arbetade på sågen periodvis, sista gången 1923.

1907
1922

Brynge får sin första affär

Affären låg till en början på Blåvik-sidan men flyttades snart till det röda huset som idag kallas Alberts bod, efter butiksägaren Albert som drev butiken under många år.

1922
1923

Sågen används för sista gången

Nya bjälkar sågas upp till dammluckorna för det nya kraftverksbygget i Brynge, och det är Jonas och John Backlund, som tidigare bott i arbetarbostaden, som sköter sågen den här sista gången.

1923
1924

Det gamla kraftverket invigs

Arbetet med dammen är färdigt och det vitputsade kraftverket kan nu tas i drift. Samtidigt går vadmalsstampen och de små bykvarnarna ur tiden eftersom det inte längre finns vatten att driva dem med.

1924
1978

Sågen och lärftmangeln restaureras

Efter att ha stått övergivna i många år räddas de två byggnaderna från förfallet och hålls från och med nu öppna för allmänheten

1978
1990

Brynge Kulturförening grundas

1990
1993

Gamla kraftverket tas ur drift

1993
1994

Smedjan restaureras och det nya kraftverket och dammen invigs

1994

Välkommen till Brynge Kulturområde!

X