Lärftmangeln

Ångermanlands första lärftmangel byggdes i Brynge vid mitten av 1700-talet. Lärftmangelns funktion var att mangla långa linnelärfter, ett äldre ord för linneväv.

Till en början drogs lärftmangeln av en häst, men 1863 flyttades den till sin nuvarande plats, där mangeln istället drevs av vattenkraft. Bybor och framförallt handlare kom för att få sina tyger manglade, ibland kom det hela hästlass fulla med linneväv.

För att driva mangeln gick en ränna som ledde vattnet från dammen till mangelns hjul. Fram till 1924 drevs lärftmangeln av vattenkraft, men när vattnet stängdes av på grund av damm- och kraftverksbygget, drevs lärftmangeln med elektricitet under en kort tid.

”Hästmangeln” var från början hästdragen