Kraftverket och Konsthallen

Brynge kraftverk uppfördes 1924 ett hundratal meter nedströms Brynge finbladiga såg och skulle förse fabriken i Köpmanholmen med elektricitet. Kraftverket är en mycket stilfull gammal industribyggnad, byggd i tegel med vitputs och höja spröjsade fönster. Byggnaden är idag ett utsökt byggnadsminne och museum, med stor konsthall i övervåningen där det årligen anordnas konstutställningar.

Brynge gamla kraftverk

Kraftverket drevs med vatten som gick genom en vattentub. Den totala fallhöjden var 35 meter. Två år tog det att bygga Brynge kraftverk som hade en effekt av 2 500 kilowatt. Gamla kraftverket togs ur drift år 1993 i samband med nya kraftverkets tillkomst.

Sprängningsarbete i Bryngeströmmen. Foto: E. L. Vesterlund 1910-tal.
Sprängningsarbete i Bryngeströmmen.
Foto: E. L. Vesterlund 1910-tal.

Under öppettider kan man gå in och titta i den gamla kraftstationen och på övervåningen är det ibland konstutställningar.