Sågställarbostaden

Nära den ursprungliga platsen för sågverket finns en liten stuga uppförd, troligen under 1700-talet. Denna fungerade som bostad för sågens sågställare, den som skötte inställningen av sågramen. Den siste sågställaren Jonas Backlund bodde med sin familj i huset fram till år 1907. Sex av familjens 14 barn bodde då fortfarande hemma, i åldrarna 3-14 år.

Stugans kök

I huset finns ett kök som domineras av en bakugn samt en liten kammare. En låg vind finns även en trappa upp.

Stugan ger perspektiv på hur livet måste ha tett sig för en fattig barnfamilj för inte alltför länge sedan. Fem av de 14 barnen dog inom några månader till några år från födseln.

Sågställaren Jonas Backlund och hans hustru Anna