Linlogen

Linodling och linnevävnad har uråldriga traditioner och Norrland har historiskt varit ledande i framställningen av linnelärft. Under 1700-talet tog det fart på allvar då staten ivrade för att Sverige borde bli självförsörjande på textilier.

Mest berömda för sin skicklighet var väverskorna i norra Ångermanland och då alldeles speciellt kvinnorna i Nätra och Sidensjö. Linproduktionen var den främsta binäringen i landskapet och den kvinnodominerade verksamheten hade därför mycket stor betydelse för både gårdarnas försörjning och status.

Här i Brynge är spåren av linneproduktionen fortfarande mycket tydliga, både genom den bevarade lärftmangeln och linmuseet i Linlogen.

Här kan du följa alla steg i kedjan från att så och skörda linet fram till det färdiga linnet, som då troligast utifrån platsen var en primlärft av högsta klass.

Museet drivs av Örnsköldsviks Museum och Brynge Kulturförening håller varje år föreläsningar och kurser kring detta fantastiska kulturarv.

Lisbeth Vestin har stor kunskap och erfarenhet av både traditionell och experimentell användning av linfiber. Hon är en framträdande kulturbärare på området och har under lång tid varit en drivande kraft i så väl Ångermanlands linförening som Brynge kulturområde. På en spellista på Youtube berättar hon här inifrån linmuseet om lin och linberedning.